Giới thiệu về QNET

QNET là cộng đồng doanh nghiệp và bán hàng trực tuyến lớn nhất và phát triển nhanh nhất trên thế giới. Kể từ năm 1998, đây đã là ngôi nhà dành cho một thế hệ mới những con người khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công thuộc mọi lứa tuổi, chủng tộc, giới tính và hoàn cảnh kinh tế xã hội.

read more

Công việc bán hàng trực tiếp

CÁCH THỨC KINH DOANH 

BÁN HÀNG TRỰC TIẾP LÀ GÌ?

Bán hàng trực tiếp là mô hình bán hàng hoàn hảo, chuyển sản phẩm và dịch vụ đến người tiêu dùng một cách trực tiếp thông qua các đại diện độc lập, người có được lợi nhuận dựa trên thành tích.

read more

Kế hoạch hoa hồng QInfinite

8 CÁCH ĐỂ CÓ ĐƯỢC THU NHẬP VỚI QINFINITE, KẾ HOẠCH HOA HỒNG CỦA QNET

Vì cộng đồng khách hàng và nhà phân phối trên toàn thế giới là tài sản quan trọng nhất của QNET, QNET cung cấp cho bạn QInfinte, một trong những kế hoạch hoa hồng năng động và sáng tạo nhất trong ngành bán hàng trực tiếp trên toàn cầu.

read more